Cách Âm - Cách Nhiệt - Chống Nóng

Showing all 9 results

Công ty Hưng Phú Gia VN là nhà phân phối số 1 tại Miền Nam với những mặt hàng chống nóng, cách âm, cách nhiệt tốt nhất hiện nay như:

1. Mút xốp cách nhiệt PE OPP

2. Tấm cách nhiệt Cát Tường

3. Bông thủy tinh cách nhiệt

4. Tấm xốp cách âm cách nhiệt XPS

5. Tấm mốp xốp EPS

6. Bông khoáng cách âm Rokwool

-17%

Bảng Giá Bông Thủy Tinh Cách Nhiệt

Bảng Giá Bông Thủy Tinh Cách Nhiệt

780.000 648.000
-16%

Báo Giá Màng Xốp Hơi Bóng Khí

Bảng Giá Màng Xốp Hơi Túi Khí Bong Bóng

500.000 420.000
-10%

Bảng Báo Giá Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

Bảng Giá Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

1.550.000 1.395.000
-22%

Bảng Giá Tấm Mút Xốp Cách Nhiệt EPS

Bảng Giá Tấm Mút Xốp EPS Dạng Tấm 1m x 2m

45.000 35.000
-13%

Báo Giá Tấm Xốp Cách Nhiệt XPS

Bảng Giá Tấm Xốp Cách Nhiệt XPS

75.000 65.000
-11%

Báo Giá Bông Khoáng Cách Âm Rockwool

Báo Giá Bông Khoáng Cách Âm Rockwool

350.000 310.000
-22%

Bảng Giá Mút Hột Gà Tiêu Âm

Báo Giá Mút Trứng Gà Tiêu Âm

250.000 195.000
-16%

Bảng Giá Mút Xốp Cách Nhiệt OPP

Báo Giá Mút Xốp Cách Nhiệt Tráng Bạc OPP

1.550.000 1.300.000
HOTLINE