Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Công ty Việt Hưng là TỔNG đại lý cấp 1 phân phối Tấm cách nhiệt Cát Tường với các sản phẩm chính như sau:

Túi khí cách nhiệt cát tường P1 ( 1 mặt bạc )

Túi khí cách nhiệt cát tường P2 ( 2 mặt bạc )

Túi khí cách nhiệt cát tường A1 ( 1 mặt nhôm )

Túi khí cách nhiệt cát tường A2 ( 2 mặt nhôm )

Túi khí cách nhiệt cát tường 8P2 ( 2 mặt bạc dày 8mm )

Túi khí cách nhiệt cát tường 8A2 ( 2 mặt nhôm dày 8mm )

-10%

Bảng Báo Giá Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

Bảng Giá Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

5.0002.139.000
-11%

Báo Giá Bông Khoáng Cách Âm Rockwool

Báo Giá Bông Khoáng Cách Âm Rockwool

340.000610.000
-7%

Bảng Báo Giá Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường 8A2

2.290.000 2.139.000
-9%

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường 8P2

1.780.000 1.627.000
-8%

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường A1

1.280.000 1.178.000
-10%

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường A2

1.984.000 1.785.000
-10%

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường P2

1.550.000 1.395.000
HOTLINE