Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

Showing all 4 results

Công ty Hưng Phú Gia là TỔNG đại lý cấp 1 phân phối Tấm cách nhiệt Cát Tường với các sản phẩm chính như sau:

Túi khí cách nhiệt cát tường P1 ( 1 mặt bạc )

Túi khí cách nhiệt cát tường P2 ( 2 mặt bạc )

Túi khí cách nhiệt cát tường A1 ( 1 mặt nhôm )

Túi khí cách nhiệt cát tường A2 ( 2 mặt nhôm )

Túi khí cách nhiệt cát tường 8P2 ( 2 mặt bạc dày 8mm )

Túi khí cách nhiệt cát tường 8A2 ( 2 mặt nhôm dày 8mm )

-10%

Bảng Báo Giá Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

Bảng Giá Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

1.550.000 1.395.000
-11%

Báo Giá Bông Khoáng Cách Âm Rockwool

Báo Giá Bông Khoáng Cách Âm Rockwool

350.000 310.000
-10%

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường A2

1.984.000 1.785.000
-10%

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường

Tấm Cách Nhiệt Cát Tường P2

1.550.000 1.395.000
HOTLINE